Adatvédelmi irányelvek

 1. Általános információk

A mulch.ro, székhelye: Comuna Șieu-Măgheruș /Sajómagyarós/, judetul Bistrița-Năsăud /Beszterce-Naszód megye/, Románia, adatkezelő minőségben, egyik legfontosabb elfoglaltsága az Ön személyes jellegű adatainak védelme.

Ennek a dokumentumnak az a szerepe, hogy tájékoztassa Önt a személyes jellegű adatainak a feldolgozására nézve, a mulch.ro („Site”) internetes oldal használatának kontextusában.

 1. A feldolgozott személyes jellegű adatok kategóriái

II.2. Ha Ön a Site látogatója, a mulch.ro ügyintézője közvetlenül fel fogja dolgozni az Ön által szolgáltatatott személyes jellegű adatait a Site használata kontextusban, mint például a kapcsolat / kérdések / panaszok szakaszokban megadott adatok, amennyiben így lép velünk kapcsolatba.

III. A feldolgozás céljai és alapjai

Az Ön datainak erre a célra való szolgáltatása önkéntes. Az Ön adatainak feldolgozására néző beleegyezés elutasítása, erre a célra vonatkozóan, nem lesznek Önre nézve negatív következményei.

 • Különböző elemzések elvégzése, a Site működési módjára való jelentések céljából, a fogyasztási preferenciák profiljának a létrehozása, legfőképpen, a Site által ajánlott tapasztalat javítása érdekében történik.

Alap: Az Ön adatainak erre a célra való feldolgozása alapja a mulch.ro ügyintézője azon jogos érdeke, hogy folyamatosan javítsa a látogatok tapasztalatát az oldalon. Ön önkéntesen dönthet arra nézve, ha ebből a célból szeretné az adatait megadni. Amennyiben elutasítja az adatai szolgáltatását, erre a célra nézve, Önre nézve nem lesznek negatív következmények.

III.2. Ha Ön a Site látogatója, a [website tulajdonosa] következőképpen dolgozza fel az Ön személyes jellegű adatait:

 • marketing tevékenységre, valamint távközlési eszközök által (e-mail, sms) által kereskedelmi tájékoztatásra a [website tulajdonosa] által ajánlott termékekre és szolgáltatásokra, a Site-on keresztül.

Alap: Az Ön erre a célra való adatainak a feldolgozásának alapja az Ön által kinyilvánított beleegyezése, ha úgy dönt, hogy ezeket meg akarja adni.

Ebből a célból kifejezheti beleegyezését az adatok feldolgozására a megfelelő űrlap kitöltése és a megfelelő rovat kijelölése által a Site-on elérhető Newsleter-re való feliratkozással. Ilyen típusú kereskedelmi közlemények küldéséről való leiratkozásért felhasználhatja mindegyik e-mailben/ sms-ben a végén közölt opciót.

Az Ön datainak erre a célra való szolgáltatása önkéntes. Az Ön adatainak feldolgozására néző beleegyezés elutasítása, erre a célra vonatkozóan, nem lesznek Önre nézve negatív következményei.

 • a panaszok, kérelmek rendezése és az adatforgalom figyelése érdekében és azért, hogy a Site-on javítsuk az Ön tapasztalatát.

Alap: Az Ön erre a célra való adatainak a feldolgozásának alapja a [website tulajdonosa] azon jogos érdeke, hogy biztosítsa a Site helyes működését valamint az, hogy folyamatosan javítsa a látogatok tapasztalatát az oldalon, beleértve a különböző hozzászólások, kérdések és panaszok rendezését.

Az Ön datainak erre a célra való szolgáltatása önkéntes. Az Ön adatainak feldolgozására néző beleegyezés elutasítása, erre a célra vonatkozóan, nem lesznek Önre nézve negatív következményei.

 1. Az Ön adatainak feldolgozási tartama

Elvként, a mulch.ro ügyintézője a fent említett feldolgozási cél kivitelezéséig fogja az Ön személyes jellegű adatait feldolgozni.

 1. A személyes jellegű adatok nyilvánosságra hozatala

A feldolgozási célok teljesítése érdekében, a mulch.ro ügyintézője a mulch.ro támogató partnereinek, harmadik személynek vagy közreműködőinek közzé teheti az Ön adatait az oldal által végzett tevékenységről (például futárszolgálat, IT szolgáltatók, vagy a helyi/központi hatóságoknak, a lentebb szemléltetett esetekben:

 • a Site kezelésése érdekében;
 • azokban az esetekben, amikor ez a közlés szükséges lenne az érintett személyekre nézve, díjak odaítéléséhez vagy egyéb előnyök átengedélyezéséhez, különböző a [website tulajdonosa]  által a Site-on keresztül szervezett kampányokban való részvétel következtében;
 • a Site és a Site-on keresztül lebonyolított szolgáltatások fenntartása, testre szabása és javítása érdekében;
 • az adatok elemzésének elvégzése érdekében, tesztelésre és kutatásra, a felhasználási és tevékenységi tendenciákra, a biztonsági jellemzők fejlesztésére és a felhasználok azonosítására;
 • marketing kereskedelmi közlemények küldésére, a törvény által előírt keretek között;
 • amikor az adatok nyilvánosságra hozatalát a törvény előírja stb .
 1. Személyes jellegű adatok továbbítása

A  [website tulajdonosa]  felé közölt személyes jellegű adatokat Románián kívülre is továbbítni lehet, de csak az Európai Unió államainak.

VII. Az Ön jogai

A személyes jellegű adatok feldolgozására néző törvénykezésben előírt feltételeknek megfelelően, mint érintett személyeknek, a következő jogaik vannak:

 • tájékoztatási jog, illetve a [website tulajdonosa]  által elvégzett feldolgozási tevékenység részleteire néző jog, jelen dokumentumban előírtaknak megfelelően;
 • adatokhoz való hozzáférési jog, illetve a [website tulajdonosa]  által igazolás megszerzése, a személyes adatok feldolgozására nézve, valamint a feldolgozási tevékenység részleteire nézve, illetve az adatok feldolgozási módjáról, a feldolgozás céljairól, az adatok címzettjeiről vagy címzettek kategóriájára nézve, stb.;
 • helyesbítéshez való jog, illetve a nem pontos/ indokolatlan személyes jellegű adatok a [website tulajdonosa] által indokolt késedelem nélküli helyesbítést, valamint a nem teljes adatok kiegészítését; A helyesbítés/ kiegészítés az összes azon címzettnek továbbítva lesz akik előzőleg az adatok tulajdonába jutottak, kivételt képezvén, amikor ez bizonyított módon nem lehetséges vagy pedig aránytalan erőfeszítéshez vezetne.
 • Az adatok törléséhez való jog, indokolatlan késedelmek nélkül („az elfeledtetéshez való jog”), abban az esetben ha alkalmazandókká válnak a következő okok egyike:
  • ezekre már nincs szükség azokra a célokra nézve, amelyek miatt össze lettek gyűjtve vagy fel voltak dolgozva;
  • abban az esetben ha a beleegyezés vissza lett vonva és nincs más törvényes alap a feldolgozásra;
  • abban az esetben, amikor az érintett személy ellenáll a feldolgozásnak és nincsenek elsőbbséget élvező legitim okok;
  • abban az esetben, ha a személyes jellegű adatok nem törvényesen voltak feldolgozva;
  • abban az esetben, ha a személyes jellegű adatokat törölni kell egy törvényes kötelezettség nem teljesítése miatt;
  • a személyes jellegű adatok összegyűjtésére az Uniós jognak vagy az országos jognak megfelelően információs társadalmi szolgáltatások ajánlása miatt került sor, amelynek hatása alatt áll a kezelő.

Lehetséges, hogy az adatok törlésének kérelme következtében, a  [website tulajdonosa] névtelenné teszi az adatokat (így hiányozni fog a személyes jellegűk) és folytatni fogja ezek feldolgozását statisztikai célokra;

 • a feldolgozás korlátozásához való jog, amennyiben:
  • a személy vitatja az adatok pontosságát, egy olyan periódusig, amely megengedi az adatok helyességének a megállapítását;
  • a feldolgozás törvénytelen, az érintett személy pedig ellenáll a személyes jellegű adatok törlésének, helyette kérelmezi használatuknak a korlátozását;
  • a kezelőnek már nincs szüksége feldolgozni a személyes jellegű adatokat, de az érintett személy kérelmezi ezeket a bíróságon való fellebbezési jog, egy jog gyakorlására vagy egy jogának a megvédésére nézve; vagy
  • az érintett személy ellenezte a feldolgozást (egyebek, mint a közvetlen marketing), arra a periódusra, amelyben megvizsgálják azt, ha a kezelő jogai nem élveznek elsőbbséget az érintett személy jogaival szemben.
 • Az adatok hordozhatóságához való jog, illetve (i) egy strukturált módon való személyes jellegű adatok átadására való jog, általános és könnyen olvasható módon felhasználva, valamint (ii) az a jog, hogy ezeket az adatokat a [website tulajdonosa] átadja egy másik adatkezelőnek, amennyiben teljesítve vannak a törvény által előírt követelmények;
 • a tiltakozáshoz való jog – a feldolgozási tevékenységre nézve gyakorolni lehet egy kérelem elküldése által, az alábbiak szerint;
  • bármelyik időpontban, az érintett személy személyes helyzetéhez kötött okból, hogy az érintett adatok a [website tulajdonosa] legitim érdekében legyenek feldolgozva, vagy a közérdek alapján, kivétel, amikor a [website tulajdonosa] bizonyítani tudja, hogy legitim és kényszerítő okai vannak, amelyek igazolják a feldolgozást, és amelyek elsőbbséget élveznek az érintett személyek érdekei, jogai és szabadságjogaival szemben vagy ha a cél egy a bíróságon megfellebbezendő, gyakorlandó vagy megvédendő jog;
  • bármely időpontban, ingyenes módon és minden indoklás nélkül, hogy az őt érintett adatok közvetlen marketing célra legyenek felhasználva.
 • az a jog, hogy ne legyen alávetve egy automatikus egyéni döntésnek, valamint az a jog, hogy ne legyen alanya egy olyan döntésnek, amelyet egy automatikus feldolgozás folytán hoztak, beleértve olyan profilok létrehozását, amelyek az érintett személyre nézve jogi következményeket hoznának létre vagy hasonló módon hatást gyakorolhatnának rá;
 • az a jog, hogy, amennyiben szükségét érzi kapcsolatba lépjen az Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal /Személyes Adatok Feldolgozásának Felügyeléséért Felelős Országos Hatóság/ intézménnyel vagy az illetékes bíróságokkal.

Az ismételt törlési kérelmek, az alaptalan vagy a túlzott kérelmek 10 euró per kérvény díjjal lesznek sújtva. Az erre létrehozott oldalon mindegyik kijelölés kérvényt jelent, ahol követni tudja a site-on tett bejegyzéseit.

A személyes jellegű adatok feldolgozási módjára néző egyéb kérdésekkel és, hogy gyakorolja a fent említett jogait, kérjük lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: office@mulch.ro

Ez az internetes oldal süti típusú fájlokat használ. Ezeknek a fájloknak a felhasználási módjára néző bővebb információkért, kérjük nyissa meg a következő linket.